กำแพงกันดินสำเร็จรูป สำหรับงานออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์

ออกแบบ

กำแพงกันดินสำเร็จรูป สำหรับงานออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์

งานออกแบบภูมิทัศน์ เป็นศิลปะและวิทยาศาสตร์ว่าด้วยการออกแบบวางแผน การอนุรักษ์และจัดการพื้นที่ใช้สอยภายนอกอาคาร รวมทั้งพื้นที่บางส่วนภายในหรือบนดาดฟ้าอาคาร ซึ่งภูมิสถาปัตย์จะเน้นการออกแบบพื้นที่ภายนอก อย่างเช่น การออกแบบสวนสาธารณะของที่พักอาศัย การออกแบบภูมิทัศน์สำหรับพื้นที่สาธารณะ ซึ่งเป็นอีกหนึ่งแขนงของศาสตร์ด้านการออกแบบที่มีมาอย่างยาวนาน ดังนั้น งานออกแบบภูมิทัศน์ จึงเหมือนกับอยู่รายรอบตัวเรา เป็นการออกแบบที่ทำให้เกิดสุนทรียะให้กับมนุษย์ และเติมเต็มงานออกแบบให้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น

ลักษณะโดยรวม
ขอบเขตของงานภูมิสถาปนิก มีความกว้างขวางและหลากหลาย อาจครอบคลุมได้ตั้งแต่การสร้างสรรค์สวนสาธารณะ พื้นที่สาธารณะ และถนนอุทยาน ไปจนถึงการวางผังบริเวณกลุ่มอาคารสำนักงาน การออกแบบที่พักอาศัยไปจนถึงการออกแบบโครงสร้างพื้นฐานของเมืองและการจัดการพื้นที่ธรรมชาติขนาดใหญ่ หรือการฟื้นฟูภูมิทัศน์ที่เสียหาย เช่น เหมืองแร่เก่า บริเวณฝังกลบขยะ ภูมิสถาปัตยกรรมทับซ้อนกับการจัดสวนก็จริง แต่จะเป็นงานวิชาชีพที่มีปัจจัยพิจารณาในการออกแบบและมีขอบเขตกว้างขวางมากเลยทีเดียว

 • ภูมิสถาปนิกทำงานในพื้นที่ภายนอกอาคารเกือบทุกชนิดและพื้นบางส่วนภายในหรือบนดาดฟ้าอาคาร ทั้งใหญ่และเล็ก ในเมืองและชนบท ทั้งด้วยวัสดุ “แข็ง” (hardscape) / “นุ่ม” (softscape) ภูมิสถาปนิกทำงานครอบคลุม:
 • รูปทรง ขนาดส่วนและการวางผังโครงการใหม่
 • งานที่พักอาศัยส่วนบุคคล ตามกฎหมายประเทศไทยสามารถออกแบบที่อยู่อาศัยได้ไม่เกิน 3 ชั้น
 • งานสาธารณะ
 • การออกแบบผังบริเวณโรงเรียน มหาวิทยาลัยและโรงแรม
 • สวนสาธารณะ สนามกอล์ฟ สวนสนุกและสนามเล่นกีฬาต่างๆ
 • บริเวณโครงการเคหะ นิคมอุตสาหกรรมและโครงการเชิงการค้า
 • ทางหลวง โครงสร้างทางการขนส่ง สะพานและทางผ่าน
 • ลานเมืองและลานชุมชนและระบบทางเดินเท้า
 • โครงการฟื้นฟูชุมชนเมืองขนาดเล็กและใหญ่
 • ป่า แหล่งท่องเที่ยว ภูมิทัศน์ประวัติศาสตร์ และการประเมินทางภูมิทัศน์หรือการศึกษาด้านการอนุรักษ์
 • ภูมิทัศน์วัฒนธรรม (Cultural Landscape)
 • อ่างเก็บน้ำ เขื่อน สถานีไฟฟ้า บ่อขุดวัสดุทางอุตสาหกรรมหรือโครงการทางอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ รวมทั้งบริเวณบริการนักท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติ
 • การประเมินสภาพแวดล้อม การให้คำปรึกษางานวางแผนภูมิทัศน์และการทำข้อเสนอในการจัดการผืนแผ่นดิน
 • โครงการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งและเกาะ

กำแพงกันดินสำเร็จรูป สำหรับงานออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์

งานออกแบบภูมิทัศน์ เป็นศิลปะและวิทยาศาสตร์ว่าด้วยการออกแบบวางแผน การอนุรักษ์และจัดการพื้นที่ใช้สอยภายนอกอาคาร รวมทั้งพื้นที่บางส่วนภายในหรือบนดาดฟ้าอาคาร ซึ่งภูมิสถาปัตย์จะเน้นการออกแบบพื้นที่ภายนอก อย่างเช่น การออกแบบสวนสาธารณะของที่พักอาศัย การออกแบบภูมิทัศน์สำหรับพื้นที่สาธารณะ ซึ่งเป็นอีกหนึ่งแขนงของศาสตร์ด้านการออกแบบที่มีมาอย่างยาวนาน ดังนั้น งานออกแบบภูมิทัศน์ จึงเหมือนกับอยู่รายรอบตัวเรา เป็นการออกแบบที่ทำให้เกิดสุนทรียะให้กับมนุษย์ และเติมเต็มงานออกแบบให้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น

ลักษณะโดยรวม

ขอบเขตของงานภูมิสถาปนิก มีความกว้างขวางและหลากหลาย อาจครอบคลุมได้ตั้งแต่การสร้างสรรค์สวนสาธารณะ พื้นที่สาธารณะ และถนนอุทยาน ไปจนถึงการวางผังบริเวณกลุ่มอาคารสำนักงาน การออกแบบที่พักอาศัยไปจนถึงการออกแบบโครงสร้างพื้นฐานของเมืองและการจัดการพื้นที่ธรรมชาติขนาดใหญ่ หรือการฟื้นฟูภูมิทัศน์ที่เสียหาย เช่น เหมืองแร่เก่า บริเวณฝังกลบขยะ ภูมิสถาปัตยกรรมทับซ้อนกับการจัดสวนก็จริง แต่จะเป็นงานวิชาชีพที่มีปัจจัยพิจารณาในการออกแบบและมีขอบเขตกว้างขวางมากเลยทีเดียว

 • ภูมิสถาปนิกทำงานในพื้นที่ภายนอกอาคารเกือบทุกชนิดและพื้นบางส่วนภายในหรือบนดาดฟ้าอาคาร ทั้งใหญ่และเล็ก ในเมืองและชนบท ทั้งด้วยวัสดุ “แข็ง” (hardscape) / “นุ่ม” (softscape) ภูมิสถาปนิกทำงานครอบคลุม:
 • รูปทรง ขนาดส่วนและการวางผังโครงการใหม่
 • งานที่พักอาศัยส่วนบุคคล ตามกฎหมายประเทศไทยสามารถออกแบบที่อยู่อาศัยได้ไม่เกิน 3 ชั้น
 • งานสาธารณะ
 • การออกแบบผังบริเวณโรงเรียน มหาวิทยาลัยและโรงแรม
 • สวนสาธารณะ สนามกอล์ฟ สวนสนุกและสนามเล่นกีฬาต่างๆ
 • บริเวณโครงการเคหะ นิคมอุตสาหกรรมและโครงการเชิงการค้า
 • ทางหลวง โครงสร้างทางการขนส่ง สะพานและทางผ่าน
 • ลานเมืองและลานชุมชนและระบบทางเดินเท้า
 • โครงการฟื้นฟูชุมชนเมืองขนาดเล็กและใหญ่
 • ป่า แหล่งท่องเที่ยว ภูมิทัศน์ประวัติศาสตร์ และการประเมินทางภูมิทัศน์หรือการศึกษาด้านการอนุรักษ์
 • ภูมิทัศน์วัฒนธรรม (Cultural Landscape)
 • อ่างเก็บน้ำ เขื่อน สถานีไฟฟ้า บ่อขุดวัสดุทางอุตสาหกรรมหรือโครงการทางอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ รวมทั้งบริเวณบริการนักท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติ
 • การประเมินสภาพแวดล้อม การให้คำปรึกษางานวางแผนภูมิทัศน์และการทำข้อเสนอในการจัดการผืนแผ่นดิน
 • โครงการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งและเกาะ

ออกแบบ

กำแพงกันดินคอนกรีตสำเร็จรูปพร้อมฐานแผ่

กำแพงกันดินคอนกรีตสำเร็จรูปพร้อมฐานแผ่ สามารถใช้ป้องกันดินสไลด์สำหรับการปลูกสร้างอาคาร และใช้เป็นร้้วสำเร็จรูปในตัวสำหรับงานออกแบบภูมิทัศน์ได้เช่นเดียวกัน

คุณสมบัติหรือจุดเด่น

 • ขนส่งและเคลื่อนย้ายสะดวก เพราะมีลักษณะเป็นยูนิต
 • ติดตั้งได้ง่ายเพียง ขุดเคลียร์หน้าดิน เทลีน วางกำแพง จากนั้นก็ปรับระดับดินตามที่ต้องการก็เป็นอันเสร็จสิ้น
 • เป็นกำแพงกันดินที่มีฐานแผ่ และรูระบายน้ำในตัว
 • สามารถใช้เป็นรั้วสำเร็จรูปในตัวได้ นอกจากนี้ยังสามารถทำ Dowel (เส้นเหล็กเดือย) เพื่อต่อกำแพง ด้านบนกำแพงกันดินให้สูงขึ้นได้
 • มีความทนทานสูงตามหลักทางด้านวิศวกรรม
 • มีขนาดให้เลือกหลากหลาย เช่น ขนาดเล็ก 60x50x100 หนา 10 cm ,ขนาดกลาง 210x180x200 หนา 17.5 cm และขนาดใหญ่ 420x360x100 หนา 30 cm

ขั้นตอนการติดตั้ง 

1. ขุดดินเพื่อปรับพื้นที่สำหรับการเทลีน และการวาง Retaining Wall L Series “กำแพงกันดินรูปตัว L” แบบสำเร็จรูป

2. เทลีน เป็นการเทคอนกรีตเพื่อปรับพื้นผิวของหน้าดิน เพื่อการวางโครงสร้างให้แข็งแรงมากขึ้น

3. วางกำแพงสำเร็จรูป Retaining Wall L Series กำแพงกันดินรูปตัว L ตามจุดต่างๆ ที่ต้องการ

4. ปรับระดับพื้นดินโดยรอบเพื่อการจบงานให้เรียบร้อย