สุนัขกินช็อกโกแลต: อันตรายจากช็อกโกแลต วิธีสังเกตอาการและการช่วยชีวิตเบื้องต้น

การเลี้ยงสุนัขแรกเกิด

ช็อกโกแลต เป็นอาหารโปรดของใครหลายคน เป็นส่วนประกอบของเครื่องดื่มและขนมหลากหลายชนิดจากทุกมุมโลก

บางบ้านมีช็อกโกแลตเป็นขนมประจำบ้าน ดังนั้น เหตุการณ์สุนัขกินช็อกโกแลตโดยไม่ได้ตั้งใจจึงเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา และรู้หรือไม่ว่า สุนัขกินช็อกโกแลตเป็นหนึ่งในภาวะฉุกเฉินที่สุนัขได้รับสารพิษและอาจรุนแรงจนเสียชีวิตได้

ช็อกโกแลตผลิตมาจากเมล็ดโกโก้ ซึ่งมีสารที่เป็นอันตรายต่อสุนัข คือ ธีโอโบรมีน (Methylxanthine Theobromine)  และคาเฟอีน (Caffeine) สำหรับมนุษย์นั้นช็อกโกแลตไม่ได้เป็นอันตราย แต่สำหรับสุนัขช็อกโกแลตไม่ต่างไปจากกินสารพิษเลย1,2

ธีโอโบรมีนและคาเฟอีน ไม่ได้พบเฉพาะจากเมล็ดโกโก้เท่านั้น แต่ยังพบในเมล็ดกาแฟและใบชาอีกด้วย3 ดังนั้น สุนัขกินกาแฟหรือสุนัขกินใบชา ก็ได้รับธีโอโบรมีนและคาเฟอีนเข้าไปเช่นกัน

การเลี้ยงสุนัขแรกเกิด

อันตรายจากช็อกโกแลตที่ส่งผลต่อร่างกายสุนัข

ความอันตรายจากการกินช็อกโกแลตขึ้นอยู่กับปริมาณของธีโอโบรมีนและคาเฟอีนที่ได้รับต่อน้ำหนักตัวของสุนัข และสุนัขมักจะแสดงอาการภายหลังกินช็อกโกแลตเข้าไปประมาณ 1 ชั่วโมง

สถานการณ์จริงถ้าหากเห็นสุนัขกินช็อกโกแลต ไม่ต้องเสียเวลาคำนวณ แต่รีบปฏิบัติตามคำแนะนำ “ทำอย่างไรเมื่อสุนัขกินช็อกโกแลต” รีบพาสุนัขส่งโรงพยาบาลสัตว์ให้เร็วที่สุดพร้อมห่อช็อกโกแลตที่กินเข้าไป จะช่วยให้คุณหมอทราบปริมาณสารพิษที่ได้รับและประเมินอาการสุนัขได้ดียิ่งขึ้น

ทำอย่างไรเมื่อสุนัขกินช็อกโกแลต

เมื่อสุนัขเผลอกินช็อกโกแลตเข้าไป มีขั้นตอนการจัดการในภาวะฉุกเฉิน ดังนี้

  1. ถ้าหากเห็นว่าสุนัขกินช็อกโกแลตเข้าไป “ภายใน 1 ชั่วโมง” เจ้าของสามารถทำให้สุนัขอาเจียน ด้วยวิธีที่ถูกต้องและปลอดภัยต่อสุนัข เพื่อลดการดูดซึมสารพิษเข้าสู่ร่างกายแล้วรีบพาสุนัขส่งโรงพยาบาลสัตว์ วิธีกระตุ้นให้สุนัขอาเจียนโดยการป้อน 3% ไฮโดรเจน เปอร์ออกไซด์ (3% Hydrogen peroxide) เป็นวิธีที่ปลอดภัย แต่ถ้าหากความเข้มข้นสูงเกินไปก็อาจระคายเคืองทางเดินอาหารของสุนัขได้1,5
  2. หากวิธีแรกไม่ได้ผล สุนัขไม่อาเจียนหรือเจ้าของสุนัขไม่สามารถหา 3% ไฮโดรเจน เปอร์ออกไซด์มาใช้ได้ การป้อนผงถ่าน (Activated charcoal) เพื่อดูดซับสารพิษก็เป็นทางเลือกที่ดี ก่อนรีบพาส่งโรงพยาบาลสัตว์
  3. การล้างท้อง (Gastric lavage) โดยสัตวแพทย์ ได้ผลดีหากสุนัขกินช็อกโกแลตเข้าไปไม่เกิน 1 ชั่วโมง
  4. เฝ้าระวังอาการรุนแรงที่อาจเกิดขึ้นตามมา เช่น หัวใจเต้นผิดจังหวะ อุณหภูมิร่างกายสูง ความดันโลหิตสูง และอาการชัก
  5. ธีโอโบรมีนและคาเฟอีน มีการดูดซึมเข้าสู่ร่างกายและขับถ่ายสารพิษออกทางปัสสาวะค่อนข้างช้า ดังนั้น ควรเฝ้าระวังอาการอย่างน้อย 72 ชั่วโมงภายหลังจากสุนัขกินช็อกโกแลต1
  6. 72 ชั่วโมงอันตรายหลังสุนัขกินช็อกโกแลตที่ต้องเฝ้าระวังอาการผิดปกติ แนะนำให้อยู่ในความดูแลของสัตวแพทย์ และป้อนผงถ่านเพื่อดูดซับสารพิษที่ตกค้างในทางเดินอาหาร 1-4 g/kg ทุก 12 ชั่วโมง จนไม่พบอาการผิดปกติหรือจนกว่าจะผ่าน 72 ชั่วโมงอันตรายไป1