เศรษฐกิจไทยยังหวังท่องเที่ยวดันให้ “โต” ไตรมาส 3 ขยายตัว 4.5%

เศรษฐกิจ

เศรษฐกิจไทยยังหวังท่องเที่ยวดันให้ “โต” ไตรมาส 3 ขยายตัว 4.5%

เศรษฐกิจไทยไตรมาส 3 ขยายตัว 4.5% คาดทั้งปีโต 3.2% ท่องเที่ยวหนุน และการขยายตัวทั้ง การขยายตัวทั้งการบริโภค การลงทุน การผลิตภาคเกษตร

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) หรือสภาพัฒน์ เปิดเผยแนวโน้มเศรษฐกิจไทยปี 65 ทั้งปีคาดว่าเศรษฐกิจจะขยายตัว 3.2% เร่งขึ้นจาก 1.5% ในปี 64 ก่อนจะขยายตัวในช่วง 3.0 – 4.0% ในปี 66 ขณะที่อัตราเงินเฟ้อปี 65 คาดว่าจะอยู่ที่ 6.3% ก่อนจะขยับมาอยู่ที่ 2.5 – 3.5% ในปี 66

เศรษฐกิจ

โดยมีปัจจัยสนับสนุนที่สำคัญจาก

1.การฟื้นตัวของภาคการท่องเที่ยว

2.การขยายตัวของการลงทุนทั้งภาคเอกชนและภาครัฐ

3.การขยายตัวอย่างต่อเนื่องของการอุปโภคบริโภคภายในประเทศ

และ 4.การขยายตัวในเกณฑ์ดีของภาคเกษตร

แนะนำข่าวเศรษฐกิจเพิ่มเติม : ทางหลวงจับมือสถาบันศึกษา-สภาวิศวฯ เร่งตรวจมาตรฐานถนน